Privacy policy

Privacy statement Forexx Group B.V.
Forexx Group B.V. heeft ten aanzien van een correcte verwerking van persoonsgegevens onderstaand privacy statement opgesteld. Hierin kun je nalezen wat er met jouw gegevens gebeurt. Uiteraard zijn het privacy statement en de bijbehorende werkwijze van Forexx Group B.V. in overeenstemming met de (nieuwe) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om toezicht te houden op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de heer Wouter Kerkhof aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens, welke geregistreerd is onder nummer FG006691. 

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Bijzondere persoonsgegevens
 3. Met welk doel verwerken we jouw gegevens?
 4. Hoe wordt jouw privacy beschermd?
 5. Minderjarigen | informatie voor ouders
 6. Hoelang worden jouw gegevens bewaard?
 7. Het delen van persoonsgegevens met derden
 8. Jouw privacyrechten
 9. Het gebruik van cookies
 10. Contactgegevens
 11. Wijzigingen in privacy statement

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Forexx Group B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Forexx Group B.V. kan onder andere de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

2. Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland. 

Forexx Group B.V. verwerkt als verwerkersverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Indien Forexx Group B.V. bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken), dan is dat specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met die relatie.

3. Met welk doel verwerken we jouw gegevens?
Forexx Group B.V. controleert de gegevens op het CV aan de hand van jouw persoonsgegevens. Jij als kandidaat hebt hierin de volledige regie. Door te solliciteren via onze website of door het contactformulier in te vullen draag je jouw gegevens aan bij Forexx Group B.V. en stem je ermee in dat deze gegevens gevalideerd worden. Na validatie bepaal jij welke gegevens gedeeld worden met derden. Met derden wordt bijvoorbeeld een mogelijke opdrachtgever of leverancier bedoeld.

Forexx Group verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst;
 • Om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren;
 • Voor het afhandelen van betalingen;
 • Forexx Group analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

4. Hoe wordt jouw privacy beschermd?
Het beschermen van jouw gegevens is een serieuze aangelegenheid. Daarom neemt Forexx Group B.V. gepaste maatregelen om verlies, misbruik, ongewenste toegang, openbaarmaking en/of wijzigingen tegen te gaan.

Uiteraard zijn onze systemen en software programma’s beveiligd. Procedureel is vastgelegd dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot jouw gegevens. Tevens hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht je toch denken dat er ondanks deze maatregelen misbruik is gemaakt van jouw data, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn tevens opgenomen in dit privacy statement.

5. Minderjarigen | informatie voor ouders
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@forexx.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

6. Hoelang worden jouw gegevens bewaard?
Forexx Group B.V. bewaart jouw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. Onze bewaartermijn is twee jaar.

7. Het delen van persoonsgegevens met derden
Forexx Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Forexx Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Jouw privacyrechten
Wanneer je wil weten of alle persoonsgegevens, welke Forexx Group B.V. van jou heeft, heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@forexx.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Forexx Group zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.   

9. Het gebruik van cookies
Forexx Group B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie over (o.a.) jouw surfgedrag bevat en wordt bij het eerste bezoek aan deze website opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies, te weten:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Tracking cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytische cookies) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die uw surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Google Analytics
Forexx Group B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Forexx Group B.V. heeft hier geen invloed op. Forexx Group B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

10. Contactgegevens
Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Forexx Group B.V. kun je een e-mail sturen naar info@forexx.nl

11. Wijzigingen in privacy statement
Forexx Group B.V. behoudt het recht om het privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kun je terugvinden op onze website.