De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Overheden en uitvoeringsorganisaties krijgen een half jaar langer, tot 1 juli 2022, de tijd om een stabiel en goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te implementeren. Dit blijkt nog een hele uitdaging. Forexx is klaar om dit in goede banen te leiden.  

Verandering van de omgevingswet

Het DSO wordt het hart van de nieuwe Omgevingswet. Instrumenten en regelgeving van verschillende overheden komen hierin bij elkaar en gaan werken als één loket. Deze overgang is een complexe opgave: regels en data van honderden overheden en uitvoeringsorganisaties moeten bereikbaar zijn, systemen moeten op elkaar afgestemd worden. En juist die afstemming van de systemen geeft de meeste problemen met vertraging tot gevolg. Zeker omdat Gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten nog altijd met verschillende systemen werken. Voorbeelden zijn Squit, Key2, Corsa, Deco, OpenWave of een eigen ontworpen applicatie.

Gevolgen van het uitstel

Oorspronkelijk was het plan om deze overgang door te voeren in 2017, maar dat is meerdere malen uitgesteld. Tot voor kort stond de nieuwe deadline op 1 juli 2021. Begin dit jaar gaven overheden wederom aan meer tijd nodig te hebben. Hier werd uiteindelijk toch gehoor aan gegeven. Vooralsnog staat de nieuwe einddatum om 1 januari 2022. Ook hiervan wordt de haalbaarheid opnieuw in twijfel getrokken, aangezien pas 203 van de 352 gemeenten zijn aangesloten op het systeem.

De langere duur van de overgangsperiode betekent wel dat er extra kosten bijkomen. Gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten hebben de minister daar al vaker op gewezen. Gemeenten willen dat er minstens 150 miljoen euro bijkomt om de extra kosten te vergoeden. Daarnaast betekent de vertraging van de inwerkingtreding van de Omgevingswet dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die een deel van de verantwoordelijkheid van het toezicht op de bouw weghaalt bij gemeenten en neerlegt bij bouwers en opdrachtgevers, ook een halfjaar wordt uitgesteld.

Wat Forexx voor de overheid kan betekenen

Forexx heeft haar medewerkers al voorbereid op de nieuwe regelgeving middels diverse opleidingen. Ook de implementatie van nieuwe applicaties met daarbij de dataconversie kan Forexx verzorgen zodat Gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten op tijd klaar zijn voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Het onvoldoende benutten van arbeidspotentieel bezorgt 40 procent van de bedrijven een achterstand op de arbeidsmarkt. De kennis en kunde van technische engineers kan beter aangesloten worden op de behoefte, de zogenaamde sustainability of knowledge.

Het zo goed mogelijk tot zijn recht laten komen van technische ervaring is essentieel voor de groei van het Nederlandse bedrijfsleven. In 2019 wees de Sociaal Economische raad (SER) nog op de rol die bedrijven spelen. De afgelopen jaren is er binnen de technische engineering, in tegenstelling tot enkele andere bedrijfstakken, veel verandert. Binnen studierichtingen is internationalisering orde van de dag en houden universiteiten en hogescholen zich continue bezig met de juiste balans en aantrekkelijkheid voor studenten uit het buitenland. De Technische Universiteit in Eindhoven heeft in 2020 besloten om volledig Engelstalig te worden. Toch zien we dit bij slechts enkele sectoren in de arbeidsmarkt terug en verdwijnt de kennis weer buiten Nederland. De tech-sector heeft hier een antwoord op gevonden. Engineers uit alle windstreken komen samen op een Engineeringsafdeling en zijn in staat op samen de problemen van morgen op te lossen. Je kan dus wel stellen dat veel organisaties in staat zijn gebleken om engineers met verschillende nationaliteiten en achtergronden met elkaar samen te laten werken. Hiermee lossen we het probleem om kennis en kunde beter in te zetten echter niet op; we voegen enkel extra capaciteit toe. Door de enorme economische groei in de technische sector is er ruimte voor deze groei, maar het levert ook allerlei ongewenste neveneffecten op voor de samenleving.

Er zijn vele onderzoeken gedaan naar hoe efficiënt steeds groter wordende teams nog kunnen werken. Daarnaast weet ieder bedrijf welke engineers het grootste deel van het werk doen. De stelregel hier is dat 30% van de engineers 70% van het werk kunnen doen. Op het moment dat een engineer uitdagend werk heeft in een omgeving waarin hij of zij tot zijn recht komt er efficiënter gewerkt wordt. Organisaties die zich bezighouden met verbeteren van teamgeest en samenwerken zijn er al vele jaren. Op het moment dat je ervoor zorgt dat je de belangrijkste engineers voor je organisatie weet te behouden en nieuwe engineers die je aanneemt de engineers zijn die later de engineers zijn die je weet wilt behouden komt je organisatie vanzelf in een volgend stadium terecht.

Een nieuwe baan of werkgever is niet iets wat een engineer doet om het eens even uit te proberen. Hij of zij probeert een wel overwogen keuze te maken. Dit terwijl de werkgever graag snel een engineer in dienst neemt omdat de werkdruk toch al zo hoog is. Een foute inschatting en keuze is dan al snel gemaakt. Vaak horen we werkgevers beloften doen die ze op een later moment niet waar kunnen maken en zoeken engineers onderbouwing waarom het buikgevoel nu een goede keuze is. Onderzoek wijst uit dat na 2/3 jaar engineers hun werkgever alweer verlaten naar een volgende, opzoek naar die werkomgeving waarin ze zichzelf volledig kunnen ontplooien. Zoals alle organisaties in de tech-sector weten is dat de periode totdat en engineer echt effectief is vaak minimaal 1 jaar duurt. Natuurlijk is de standaard manier van werken belangrijk, maar vooral de complexiteit van het product levert uitdagingen op. Net op het moment dat de engineer volledig tot zijn of haar recht komt is deze op zoek naar iets nieuws, en is de investering verloren.

Forexx is een van de engineeringsorganisaties die al sinds de beginjaren van dit millennium actief is en heeft een methode ontwikkeld waarbij de match tussen werkgever en engineer serieus wordt genomen. Natuurlijk wordt er gekeken naar kennis en ervaring uit het CV, maar daar blijft het niet bij. Binnen NLP, en dan met name de piramide van Bateson wordt dit ook beschreven. Forexx combineert NLP met de ideeën van Cameron & Quinn en Functional Fluency tot een praktische en simpel toe te passen methodiek. Het begin van een langdurige samenwerking tussen organisatie en engineer waarbij de efficiëntie toeneemt. Onder de slogan “Unleash Your Second Power” geeft Forexx engineers en organisaties de kans op die ultieme klik.